Detta är flippat lärande!

Written by Super User
Category: About Us Created: Tuesday, 01 March 2016 10:47

Detta är flippat lärande

Flippat lärande kan definieras som en pedagogisk ansats där lärarens muntliga genomgångar flyttas från den tid då klassen eller gruppen är samlad till den enskildes eget lärande, så att den tid som frigörs för gruppen kan användas till dynamiskt och interaktivt arbete där läraren handleder eleverna när de arbetar inom ämnesområdet.

På skolnivå finns det ännu inga omfattande studier gjorda i kvasiexperimentell design, det vill säga med kontrollgrupper. Det finns ett antal mindre studier där man jämför resultaten hos ett antal klasser antingen med tidigare års resultat i samma skola eller med resultaten i likartade skolor i andra delar av delstaten. Dessa studier visar positiva resultat för elever som haft flippad undervisning. I en litteraturöversikt som du hittar här, kan du läsa mer om dessa fall.

Inom den högre utbildningen finns t.ex. följande forskningsöversikt publicerad. Den visar att även på college- och universitetsnivå så saknas ännu större och mer avancerade studier. De studier som finns undersöker vanligen studenternas uppfattningar om den flippade metoden, vilken vanligen är positiv men något blandad. De föredrar ofta vanliga föreläsningar framför videoinspelade föreläsningar, men de föredrar samtidigt interaktivt arbete i klassrummet framför föreläsningar. Studierna ger också visst stöd för att kunskaperna förbättras men dessa resultat är, som sagt, inte vetenskapligt belagda ännu.