Aktivt lärande - varför då?

Written by Super User
Category: About Us Created: Wednesday, 01 June 2016 10:49

Aktivt lärande bygger på en metod som skapades under 1960-talet i USA av David Kolb m.fl. Metoden kallas för ”Active Learning”, fritt översatt, aktivt lärande. 

Aktivt lärande är en undervisningsmetod där deltagarna aktivt handskas med och påverkar problem. Aktivt lärande metoder har generellt sett dessa beståndsdelar gemensamt:

 • Det är ofta ett problem som behöver en lösning.
 • Deltagarna behöver diskutera, argumentera, förhandla och komma överens.
 • Problemen är öppna, d.v.s. det finns ingen förutbestämd eller rätt lösning.
 • Deltagarna behöver introduceras till och debriefas efter övningen. Deltagarna har ofta möjligheten att ta roller.

Under senare år har aktivt lärande blivit en populär metod den kan öka elevernas motivation, göra komplicerade ämnesområden mer begripliga och skapa samband mellan teori och praktik. I aktivt lärande utvecklas ofta förmågor som problemlösning, kommunikation, samarbete, empati, samt analys och reflektion.

Hur arbetar man med aktivt lärande

Exempel på aktiviteter inom aktivt lärande:

 • En klassdiskussion som kan ske i klassrummet eller online. Kan också ske i mindre grupper.
 • Tänka-i-par, som innebär att eleverna får någon minut att parvis prata igenom den gångna lektionen och att därefter dela med sig av sina insikter till hela gruppen.
 • En lärandecell där eleverna parvis turas om att ställa frågor respektive besvara den andras frågor på ett material man studerat tidigare. Frågorna kan vara formulerade av eleverna innan lektionen. Läraren går runt bland grupperna och ger feedback och besvarar frågor.
 • “En-minuts-papper” där eleverna får några minuter (upp till 10) för att sammanfatta vad de lärt sig.
 • Grupparbete för kortare eller längre tid
 • Elevdebatt som skiljer sig från diskussioner genom att eleverna har fått förbereda sig. De kan också ges förutbestämda roller i debatten.
 • Tävlingar
 • Lära genom att undervisa där eleverna får undersöka ett område och förbereda ett kort undervisningspass om frågan.

Forskningsstöd

Det finns många studier som visar på att ett aktivt lärande leder till bättre resultat än ett passivt lyssnande. På senare år är det framför allt två forskningssammanställningar eller metastudier som bör lyftas fram:

Freeman et al (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, PNAS 2014.

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the ResearchJournal of Engineering Education, 93(3), 223-232.

 

I metastudien som Freemans med flera publicerade 2014 finns det en studie som extra tydligt visar på effekterna av aktivt lärande, nämligen:

Deslauriers, Schelew and Wieman (2011). Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class, Science Volume 332, 13 May 2011.