Matematik

Enligt de internationella mätningar som görs (PISA), blir svenska elever sämre och sämre i Matematik ämnet. När jag för lite drygt 7 år sedan startade min lärarkarriär möttes jag av kollegor som var villiga att dela med sig av material, komma med idéer och tips på hur jag kunde arbeta för att nå framgång med mina elever. Tack för det stödet. Tyvärr är det vanligt att vi runt om i Sverige stänger in oss på våra enheter och löser problem som inte är specifika för just vår skola utan som är problem som de flesta skolor i vårt land brottas med. Ofta är lösningarna om inte identiska snarlika och resursslöseriet är stort. 

Läraktiv erbjuder mig möjligheten att arbeta med den senaste tekniken inom digitalt lärande och även en plattform för att få till det samarbete jag skulle vilja se mellan skolor och kommuner. Flipped classroom känner de flesta till. Tänk ett interaktivt flippat klassrum där du ser vad eleverna gör, vad de tänker och vad de förstår redan innan de kommer till lektionen. Jag har valt att fokusera mitt flippade klassrum på begreppsförmåga och procedurförmåga. Övriga förmågorna tränas i klassrummet med varierande metoder som jag längre fram kommer att dela med mig av. 

Läraktiv som plattform kan hjälpa till att lösa problemet med resurslöseriet. Vi måste samarbeta, över skolgränser, över stadiegränser och över kommungränser.

Mathias Andersson
Matematik Lärare
Rekarnegymnasiet i Eskilstuna