Språk-Ämnen

Att undervisa i språk handlar mycket om att kunna förflytta språket från en statisk miljö i klassrummet, två timmar i veckan, till någonting levande som kan frodas och upptäckas utanför skolans väggar.

Idag är den förflyttningen relativt enkel; modern teknik har möjliggjort att språk inte känner av några landsgränser. Nativ speakers går att hitta på nätet, interaktiva övningar likaså och den som vill, kan och hittar i informationsflödet, har goda möjligheter att språkbada via olika medier 24 timmar om dygnet.

Svårigheten blir snarare för lärare som elever att hitta rätt i teknologins sköna land och inte trassla in sig i nätet.

Under Språk kommer jag, Elisabeth Engvall Younsi, lärare i svenska och franska, att guida er i IT-verktyg som kan underlätta för er som lärare, ge variation och stimulans för era elever och där ökad måluppfyllelse är målet.

Ny teknik skall inte tränga undan gammal, utan blended learning är det jag förespråkar, vilket innebär att nytt möter gammalt och synergier kan uppstå. 

Elisabeth Engvall Younsi
Svenska och Franska Lärare