NO-Ämnen

NO-ämnena är Biologi, Fysik och Kemi och dessa tre ämnen har mycket gemensamt. I LGR 11 kan man läsa att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins, fysiken och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Att undervisa om begrepp, modeller och teorier är en centra del av en NO-lärares vardag. Jag tycker att det finns mycket att vissa på att visa dessa begrepp och modeller i en annan miljö än en platt bok och använder mig då ofta av film. Ofta låter jag eleverna vara med och skapa filmerna med jag letar också upp bra filmer som andra lärare gjort och delat med sig av.

Inom ramen för Läraktiv hoppas jag kunna hitta bra innehållsleverantörer som kan stå för innehållet och jag för den pedagogiska tanken och berättarrösten till. Mitt mål är att göra filmer som beskriver de centrala begreppen och modellerna inom de tre NO-ämnena.

Helena Kvarnsell
Ma/NO/teknik-lärare
Björknässkolan 7-9