OM DEN NYA DIGITALA STRATEGIN FÖR SKOLAN

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Monday, 09 October 2017 09:56

Helena Kvarnsell diskuterar för- och nackdelar med en nationell digital skolstrategi.

 

Hon gör också en kort sammanfattning av de viktigaste delarna och fokusområden i strategin.

.be">
.be">