HÖSTMÖTE I LÄRAKTIV

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Wednesday, 16 December 2015 13:22

Igår, den 15 december, samlades ett 20-tal lärare i Kista för en workshop. Det var lärare från Kramfors, Nacka, Värmdö, Eskilstuna, Landskrona och Lernia som mötte upp för att gemensamt arbeta med filmer och lektionsplanering samt stämma av erfarenheter från höstens arbete med flippade klassrum. Vi konstaterade att även om Läraktiv bara varit igång i en termin så har vi redan hunnit åstadkomma en hel del. Vi har haft 6 st workshops och föreläsningar för sammanlagt ca 600 personer, vi har skapat en webbplats och ett informationsblad om projektet, vi har medverkat vid Kvalitetsmässan i Göteborg och Internetdagarna i Stockholm och mycket mera. Vi fick också en intressant föredragning av Patricia Diaz om hur man kan stärka de formativa arbetet med hjälp av olika digitala verktyg. Avslutningsvis konstaterade vi också att Vinnova gett oss ett extra uppdrag och extra anslag för en insats gentemot lärarutbildningarna. Den kommer att planeras under våren 2016.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation