OMVÄNT KLASSRUM – FÖRDJUPAT LÄRANDE

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Thursday, 17 September 2015 02:18

Följande artikel har tidigare publicerats i tidskriften datorn i utbildningen – diu, nr 7/2014.

Nytt verktyg ska ge bättre inblick i elevernas lärande

– Det är skönt att ingen hänger över axeln och ser när man inte förstår. Matte är svårt, men med Mathias videor kunde vi gå tillbaka och repetera om vi inte förstod. Vi ställde fler frågor till honom också – i klassen vill man inte visa att man inte fattar.

Så säger Moa och Louise om matematikundervisningen i 1:an på Samhällsvetenskapliga programmet på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Under vårterminen 2014 fick de tillsammans med försteläraren i matematik på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, Mathias Andersson, pröva på en interaktiv form av flipped classroom. Utöver den vanliga metoden med inspelade videogenomgångar har de använt en teknisk plattform som ger möjlighet till interaktivitet. Läraren kan enkelt dela upp videon i mindre delar och lägga in flersvarsfrågor för att kolla att eleverna förstått. Eleverna säger att de brukade titta igenom videon en gång först innan de gick tillbaka och besvarade frågorna. Läraren ser vilka elever som loggat in och tittat på videon och när de gjort det, men inte vad varje enskild elev svarat på flersvarsfrågorna. Där syns bara gruppens resultat.

– Det var bra att Mathias inte såg alla fel vi gjorde, säger Moa och Louise. Synd att han inte kunde se allas resultat, så att han kunde använda dem för betygssättningen, menar istället Shania och Emma som tycker matte är roligt.

Plattform för interaktiv flipp

Mathias själv är mycket nöjd med den pedagogiska modellen och den tekniska plattformen.

– Men jag skulle inte vilja köra flipped classroom utan den möjlighet till interaktivitet och kontroll som den tekniska lösningen ger. Nu har jag mycket bättre överblick över vad eleverna tycker är svårt och vad vi behöver ägna nästa lektion åt. Utan den hjälp tekniken ger måste man gissa sig fram mer.

Bakgrunden till försöket är att Swedish Institute for Computer Science (SICS) har utvecklat en teknisk plattform, kallad Scalable Learning, som stödjer den pedagogiska metoden flipped classroom och som används i ganska stor skala på högskolan. Orsaken att man tog fram plattformen var de mycket tydliga forskningsresultaten som visar att aktiva elever lär sig mycket mer än passiva elever – därför är det bra om eleverna är aktiva under lektionstid och inte passiva åhörare. Men det är ännu bättre om eleverna är aktiva hemma också. Så plattformen ger möjlighet att skjuta in flersvarsfrågor mitt i filmerna, eleverna kan ställa frågor till läraren på en viss del i genomgången och de kan med en knapptryckning också visa att de vill att läraren ska gå igenom en viss del i videon på efterföljande lektion.

För ca ett år sedan tog SICS kontakt med Eskilstuna för att höra om kommunen skulle vara intresserad att testa pedagogiken och plattformen i gymnasieskolan. Eftersom Eskilstuna liksom de flesta kommuner i landet upplever ett minskande intresse hos eleverna och svaga kunskaper i matematik, så ville man testa nya metoder att höja motivationen. Mathias, som redan tidigare på egen hand experimenterat med korta videor, var beredd att försöka.

– Det började för fyra-fem år sedan med att jag märkte att eleverna körde fast när de skulle jobba med matteproblem hemma. Jag sade att de kunde skicka ett sms till mig så skulle jag skicka en bild tillbaka på förslag hur de skulle kunna komma vidare. Men på den tiden var det dyrt med mms och det blev så populärt att be om hjälp att jag fick telefonräkningar på ett par tusen kronor på min privata mobil. Då gjorde jag ett antal filmer med lösningar på problemen och lade upp på Youtube. Det funkade okey men nu blir det mycket mer systematiskt och strukturerat. Gränssnittet för eleverna är en kalender där det tydligt framgår inför vilken lektion de ska titta på olika videor.

Eleverna håller med om att plattformen är mycket enkel och lättförståelig.

Enkla filmer

Som i många fall med flipped classroom är filmerna mycket enkelt utförda. Mathias använder en hybrid mellan surfplatta och dator och ritar och skriver direkt på skärmen samtidigt som talet spelas in. Han förekommer inte själv på bild. Eleverna ser bara hur hans uträkningar växer fram samtidigt som de hör hans förklaringar. Hittills har det bara varit Mathias egna elever som fått ta del av filmerna, men nu ska en kollega börja använda hans filmer.

– Det blir ett test om det funkar att använda andras material i en flippad klass, säger Mathias.

Hur har då hans undervisning förändrats av metoden?

– Jag ser andra saker nu än förut – både brister i bakgrundskunskaper hos eleverna och delar i min egen undervisning som kan bli bättre. Jag får fler frågor och bättre frågor från eleverna nu. De verkar våga ställa fler frågor men de tycks också tänka efter lite längre innan de frågar. Men det är inte alla delar i kursen som passar för att flippa. Jag har testat mig fram och av de sju förmågor som ämnesplanen i matematik nämner tycker jag att det framför allt är begreppsförmåga och procedurförmåga som fungerar att flippa. Men de är å andra sidan grundläggande för resten av matematiken.

Mer tid på lektionerna

Han har hittills inte varit aktiv i något av de olika nätforum som finns runt flipped classroom så han vet inte om andra matematiklärare resonerar på samma sätt. Försöket är ännu så nytt och omfattar så få elever så Mathias vill inte uttala sig om det leder till bättre resultat. Däremot tycker både han och eleverna att det ger mer tid under lektionerna. Eleverna själva är övertygande om att de lärde sig mer genom metoden. Och eftersom lågt självförtroende i matematik är ett av problemen så menar Mathias att mycket är vunnet om man bara kan höja deras självförtroende.

Emma, Louise, Moa och Shania går nu i 2:an. De har fortfarande Mathias som mattelärare men han har inte tid att göra videor till deras nya kurs, samtidigt som han jobbar vidare med flipped classroom med de nya 1:orna. Så 2:orna har gått tillbaka till traditionell undervisning igen.

– Men vi tjatar på honom att få börja med videor igen efter jul, säger de.

De tycker att de lärde sig mer och hade bättre koll på vad de skulle jobba med när de kom till lektionen. De har lite olika uppfattning om det skulle funka att använda flipped classroom även i andra ämnen. Mathias, som också är behörig samhällskunskapslärare, menar att metoden absolut skulle fungera där också. Så det finns potential att utveckla undervisningen mer.

/Jan Hylén

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation