GÖRA RADIOPROGRAM MED SINA ELEVER

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Saturday, 10 October 2015 14:18

Göra radioprogram med sina elever?

Är det värt det?

Är det inte risk att programmet strular?

Att tekniken blir mer i fokus än innehållet?

Ja, som med alla pedagogiska angreppssätt, finns det alltid ett vara eller icke vara som snurrar i huvudet.

Men alla frågor behöver inte vara så drastiska. Alla beslut behöver inte vara så ödesdigra. Det som fungerar för en fungerar inte för en annan, så ser det ut i skolans värld och i den likvärdiga skolans namn bör man som lärare se till att undervisningen är så differentierad som möjligt.

Jag har just spelat in radioprogram med hjälp av programmet Audacity med mina treor i svenska på temat Livets mening – ett samprojekt med filosofin.

Fördelarna som jag kan se med detta multimodala uttryck, är att de elever som inte känner sig helt bekväma med att framträda live inför sina klasskamrater, här ges en möjlighet att bara med hjälp av inbyggd mick på datorn få tala till en publik.

Den elev som sällan blir nöjd och hittar saker att vilja korrigera, ett ord, en mening, ett stycke, kan lätt trycka på deleteknappen och börja om igen, ända tills det perfekta resultatet har uppnåtts. Att eleverna själva står för korrigeringen – och inte läraren – innebär en autokorrigering som man sällan uppnår annars. Före inspelningen fick de läsa upp sina urkundade manus i grupper om fyra och ge varandra råd enligt principen two stars and a wish. Självklart kunde det finnas fler stjärnor än två och fler önskningar än en, men förhållandet skulle bestå: mer beröm än kritik!

Var det värt det? Efter att ha börjat lyssna på deras program är svaret ja. De har verkligen bearbetat sina manus och försökt hitta fram till sina lyssnare där ute i eterrymden.

Strulade inte programmet? Ja, det gjorde det från och till, men med olika kompletterande manualer gick det att hitta en smidig arbetsgång.

Blev tekniken mer i fokus än innehållet? Nej, men bedömning av multimodala texter kräver sin lärare. Mer om det i ett annat inlägg!

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation