EN UTMANING

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Thursday, 17 September 2015 21:18

Vi språklärare, som alla lärare, står inför många utmaningar.

Med anledning av fallande resultat i OECD:s senaste PISA-undersökning tillsattes en utredning. Av alla 34 länder som deltar i PISA-undersökningarna är Sverige det land som har sjunkit kraftigast i resultat. I läsförmåga ligger vi på plats 27 av 34 länder.

OECD-rapporten fastslår bland annat följande: School discipline has worsened, with students more likely to arrive late for school than in any other OECD country, according to the report. And despite high job satisfaction, only 5% of lower secondary teachers believe that teaching is a valued profession in society, among the lowest levels across participating countries in a 2013 OECD survey on teaching and learning (TALIS).

Som om det inte skulle räcka med att elevers disciplin har sjunkit, och att lärarna nedvärderar sin egen status, kämpar vi mot de höga sjukskrivningstal som lärare uppvisar.

På lärarförbundets hemsida kan man läsa följande statistik, rörande förra läsårets sjukskrivningar inom yrket: I år har 13 procent fler gymnasielärare sjukskrivit sig på grund av psykiska diagnoser än förra året, och under en femårsperiod är ökningen 87 procent. I grundskolan har sjukskrivningarna ökat med 57 procent under fem år.

 

Minskad motivation hos elever, upplevd minskad status och sjukskrivningar är tre av de stora utmaningar som vi som lärarkår står inför. Dessa utmaningar skall inte läggas på enskilda lärare att lösa, utan det är lärarkollektivet, tillsammans med skolledare och politiker, som skall ta sig an uppgiften. Tillsammans kan vi få svensk skola på banan igen. Med kollegial solidaritet kan motivation hos såväl elever som lärare öka.

Hur når vi dit? Samarbete skulle jag säga. En vilja att lära av varandra lyssna på varandra och dela med sig av tips och råd. Skapar vi en culture of contribution som vinner mark har vi allt att vinna och inget att förlora.

Är IT vägen dit? På samma sätt som att alla vägar bär till Rom tror jag att vägen dit kan se olika ut, men IT kan absolut vara en väg att vandra.

Med hjälp av den snabba teknikutvecklingen kan lärare och elever snabbt utbyta information, sprida information och kommunicera utanför den egna skolenheten. Den växande arenan skall vi använda.

Hjulet är redan uppfunnet; det behöver vi inte tillverka om och om igen. Skall vi satsa på att bygga någonting borde det vara ett modernt Babels torn där vi: elever, lärare, skolor, rektorer och kommuner, samspråkar för att nå vårt mål att återerövra svensk skolas goda rykte.

Vi språklärare, som alla lärare, står inför många utmaningar.

En utmaning kännetecknas av något som är svårt, men även intressant. Låt oss tjusas av det eggande i uppgiften, det intressanta. Låt oss göra det.

För vi kan!

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation