BÄTTRE RESULTAT MED FLIPPAD UNDERVISNING

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Thursday, 10 September 2015 02:18

Det blir allt vanligare att bedriva undervisning i form av flipped classroom inom den högre utbildningen. Center for Digital Education har genomfört en stor enkätstudie bland amerikanska college- och universitetslärare runt vad de ser som fördelar och svårigheter i arbetssättet.

  • Det visar sig att 75 procent av de tillfrågade anser att det tar längre tid att förbereda ett flippat undervisningsupplägg jämfört med ett traditionellt.
  • Trots detta svarar en överväldigande majoritet, 83 procent, att de ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att modellen påverkar deras inställning till undervisning positivt – det blir helt enkelt intressantare och roligare att undervisa.
  • 86 procent av lärarna ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att studenternas attityder också påverkas positivt sedan man börjat arbeta med flipped classroom.

Vidare menar 91 procent att det blir mer samarbete i klassrummet, 69 procent att de bättre kan anpassa sin undervisning till studenternas behov, 67 procent att studenternas resultat förbättras och 50 procent att närvaron ökar.

flipped

Enkäten bygger på 309 svar från lärare vid universitet eller colleges i USA. Du hittar en sammanställning av hela enkäten här.

“Based on both our research and actual use cases, the flipped classroom model is critical in shifting our educational approach from a passive one to an active one that better prepares college students for their careers ahead by engaging them in the material,” säger Joe Morris, forskningschef på Center for Digital Education.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation