EN FYRKLÖVER ATT GREPPA

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Monday, 07 September 2015 02:18

I såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner står det att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Häri ligger vårt IT-uppdrag. Vi skall ge våra elever de verktyg som behövs för att de fyra listade områdena ovan skall behandlas och införlivas av våra elever.

För detta krävs kunskap, nyfikenhet och en vilja bland oss lärare att prestigelöst dela med oss av material och erfarenheter.

Under ämnet Språk kommer jag, Elisabeth Engvall Younsi, verksam vid Värmdö gymnasium, att dela med mig av hur jag arbetar med IT i förhållande till vårt uppdrag. Jag undervisar i franska och svenska.

Det finns en fyrklöver att greppa. Tillsammans med er tänkte jag att jag skulle ge mig ut efter denna fyrklöver.

Väl mött!

Elisabe

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation