LÄRAKTIV BESÖKER LÄRARUTBILDNINGEN PÅ MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Written by Mathias Andersson
Category: Blog Created: Tuesday, 29 September 2015 02:18

Nu står det klart att Läraktiv inom kort kommer att besöka ämneslärarutbildningen på Mälardalens högskola. Det är under studenternas verksamhetsförlagda del som workshopen kommer att genomföras som ett obligatoriskt moment i kursen. Det är väldigt roligt och inspirerande att få prata med framtida kollegor och visa dem ett alternativ sätt att arbeta på. Jag hoppas att vi får ett stort antal deltagande studenter och att studenterna går ifrån workshopen med nya idéer och tankar kring hur de själva ska utforma sin undervisning i sitt framtida yrkesliv.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation