VIDEOINSPELADE FÖRELÄSNINGAR LEDER TILL BÄTTRE LÄRANDE

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Friday, 02 October 2015 02:18

I det senaste nyhetsbrevet med internationella nyheter från SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) ges följande rapport:

Inspelade föreläsningar minskar inte studenternas närvaro. Istället förstärks det traditionella lärandet. Det visar en undersökning från Queens University i Belfast. Forskare följde 80 studenter som påbörjade studier i datavetenskap. Omkring 27 procent av dessa sade före starten att om de fick tillgång till inspelningar skulle närvaro i föreläsningssalen inte vara så viktigt. Oro för att detta skulle inträffa fanns också hos lärare på programmet. Men närvaron påverkades inte negativt.

Undersökningen visar att kurser där delar av föreläsningarna var inspelade hade högre närvaro än kurser utan inspelningar. De populäraste inspelningarna var de som var kopplade till moment som skulle tas upp i tentamina. I en enkät till studenterna svarade 98 procent att förberedelser för tentamina var huvudorsaken för att titta på en inspelning. Forskarna kan också visa att inspelningarnas längd påverkade användningen. De tio mest populära var i genomsnitt fem minuter långa medan de tio minst sedda var mer än 20 minuter.

I en annan studie undersökte amerikanska forskare vad det är i användning av modellen med s.k. flipped classroom som påverkar lärandet. Flipped classroom innebär bl.a. att studenterna förbereder sig innan föreläsningen och att tiden med läraren görs mer aktiv för studenten. Förberedelserna sker ofta med hjälp av videoinspelat material.

I en kurs i biokemi förbättrades tentamensresultaten med 12 procent när modellen med flipped classroom användes. Orsaken till förbättringen var att studenterna arbetade med kursmaterialet mer aktivt, i rätt tid och på ett mer korrekt sätt. Studien visar att de positiva effekterna var särskilt starka för studenter med lägre betyg och för kvinnor.

Läs i Times Higher Education om videoinspelade föreläsningar

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation