WORKSHOP OM LÄROMEDEL OCH FLIPPED CLASSROOM

Written by Mathias Andersson
Category: Blog Created: Thursday, 28 April 2016 07:27

I slutet av mars besökte Läraktiv vuxenförvaltningen i Landskrona där ett tjugotal pedagoger fick ta del av dels en presentation av projektet Läraktiv

med efterföljande workshop och dels en presentation av Gleerups om hur deras nya interaktiva plattform fungerar. Workshopen fokuserades främst till att lära sig använda plattformen Scalable-Learning och få se vilka fördelar man kan dra av användningen.

Under workshopdelen dök det upp ett antal intressanta frågeställningar som jag anser att vi bör arbeta vidare med, bland annat; Hur får jag Scalable-Learning att fungera med andra Lärplattformar? Hur kan man få Scalable-Learning att fungera med Gleerups plattform och för den delen även andra innehållsleverantörers plattformar? Det är utmanande frågor som jag hoppas att vi under projektets tid kommer kunna besvara. 

Mathias Andersson

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation