LÄRAKTIVS FÖLJEFORSKARE

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Wednesday, 25 May 2016 08:55

Mitt namn är Matilda Wiklund och jag följer projektet Läraktiv med forskarblick. Jag är verksam som lärare och forskare i pedagogik vid Örebro universitet. Vad som händer med skolans verksamheter

när olika medier och digitala verktyg tar plats har intresserat mig under många år. Jag har tidigare varit verksam i ett treårigt forskningsprojekt som studerade skolor som infört en dator per elev och följer nu ett annat treårigt projekt som handlar om skolor med digitaliserade läromedel. Inte minst är jag intresserad av elevaktiva arbetssätt och hur de kan stödjas med digitala verktyg. Därför är jag glad att få möjlighet att följa Läraktivs utveckling framöver.

Som ett första steg i att samla information har jag och Jan Hylén tagit fram en enkät som vi är tacksamma för att få svar på för att få en lägesöverblick. Uppföljande enkäter är också planerade. Jag kommer framöver även att delta i seminarier och genomföra intervjuer för att samla information om projektets fortsatta utveckling. Tack påförhand för stöd i detta! Resultat från följestudien kommer att publiceras här på hemsidan.

Hälsningar Matilda Wiklund

Personlig profilsida: https://www.oru.se/personal/matilda_wiklund

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation