LYCKAT SEMINARIUM MED LÄRARUTBILDNINGEN

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Thursday, 02 June 2016 13:45

Den 31 maj mötte Läraktiv ett 15-tal lärarutbildare på Södertörns högskola under ett seminarium.

Vi fick ta del av hur ett undervisningsmoment inom lärarutbildningen för F-3 lärare hade utformats samt titta på två filmer gjorda av lärarstudenter som en del av deras examination. Lärarstudenternas uppgift var dels att skapa en video för flippad undervisning och dels att väva samman musik med matematik. De testade också sina filmer och undervervisning på elever, men eftersom det var lågstadiebarn så såg man inte den flippade videon hemma utan gemensamt i klassrummet innan de fick olika uppgifter att lösa.  Hela momentet upplevdes som så lyckat av studenter och lärarutbildare att undervisningsinslaget kommer att upprepas. Principen bakom är ”learning by teaching”, där lärarstudenter lär sig hur de kan undervisa genom att de genomförde sitt undervisningsmoment med barnen.

Vidare hade Mathias Andersson en genomgåg av hur han arbetar med flipped classroom och Scalable Learning. Slutligen hade vi en intressant diskussion om möjliga samarbetsformer mellan Läraktiv och Södertörns högskola. Flera olika idéer lyftes som kommer att diskuteras vidare inom kort. Vi hoppas att redan under hösten kunna påbörja ett aktivt samarbete!

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation