DIGITALISERING FÖR KORTUTBILDADE I LANDSKRONA

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 28 June 2016 07:42

En betydande andel av de vuxna flyktingar som har kommit till Landskrona har en kort tidigare skolbakgrund med 0 till 5 års skola i barndomen. 

Det betyder dels att det är länge sedan eleverna gick i skolan samtidigt som eleverna är vuxna med de frånvaroanledningar som vuxna har i och med föräldraledighet, arbete, praktik osv.

Tanken på att erbjuda elever med kort skolbakgrund distanskurser och alla fördelar med ett flipped classroom växte fram och en projektgrupp skapades. Projektgruppen sökte och fick pengar från Skolverket för att vidareutveckla en digitaliserad metodik för kortutbildade.

Projektgruppen påbörjade ett filmprojekt och anställde en filmare som dokumenterade genomgångar och övningar med lärarna. Det redan etablerade samarbetet med Läraktiv inspirerade oss till att använda plattformen Scalable Learning för att göra filmerna interaktiva. Filmmediet är ett lättillgängligt format för föräldralediga och distansstudenter samtidigt som det erbjuder anpassning och stöttning för de elever som behöver det. Scalable Learning är konstruerat så att filmen är interaktiv vilket hjälper eleven att vara aktiv och ger på köpet digital kompetens. Processen med att få elever att gå från att vara passiva till att bli aktiva tittare kan annars vara en utmaning i undervisning med flipped classroom. Där faktorerna för frekvent återkoppling, flexibilitet och förmåga att aktivera eleverna motsvarar de funktioner Scalable Learning ger undervisningsfilmerna.

I och med ett välfungerande trådlöst internet på Vuxenutbildningen kan eleverna med sina egna enheter (smartphones, surfplattor osv) ta del av både det filmade materialet och de digitala läromedlen. På så sätt använder sig Vuxenutbildningen till viss del av BYOD även om vi har både bärbara datorer och surfplattor till utlåning. Fördelen av att eleverna är administratörer av sin egen teknik är stor. Tillgängligheten ökar och verksamheten behöver inte göra så stora investeringar i teknik.

Ylva Herou

SFI-lärare

Vuxenutbildningen i Landskrona

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation