VI FÅR DET ATT FUNKA!

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 06 September 2016 14:59

I mitten av augusti fick alla som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund hem en blå bok som heter "Vi får det att funka - framgångsrika exempel på IT i skolan". Helena Kvarnsell, en av författarna, presentar här boken.

Boken är en antologi där fjorton lärare beskriver sin undervisning där digitala verktyg ingår. Med boken vill vi inspirera alla lärare till att använda digitala verktyg på ett genomtänkt sätt. Det får aldrig vara tekniken som står i centrum, det måste alltid vara pedagogiken. I boken finns exempel från undervisning från lågstadium till gymnasiet i mängder av olika ämnen. På sidan: http://www.lr.se/vifardetattfunka finns material i form av referenser, mer om de olika författarna och länkar till verktyg som nämns i boken. Boken kommer att kunna beställas som pocket eller e-bok inom kort för de som inte fått den.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation