FINA SIMULERINGAR FÖR NO OCH MATEMATIK

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Monday, 19 September 2016 11:03

University of Colorado i USA, har sedan 2002 ett projekt där man skapar mycket fina simuleringar av olika fysiska, kemiska och matematiska fenomen.

Simuleringarna är tänkta att användas i skolundervisningen och ligger öppet och gratis på följande sida.

Helena Kvarnsell visar här ett antal av simuleringarna och resonerar om hur man kan använda dem i undervisningen. Helena kommer successivt att fylla på med fler korta filmer.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation