FLIPPAD UNDERVISNING - SMART TYCKER SKL

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 27 September 2016 14:51

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör en satsning på informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden, kallad Smartare välfärd.

Där finns exempel från omsorgssektorn och skolan. Ett av exemplen från skolan är just flipped learning. Mathias Andersson intervjuas och berättar om hur han flippar klassrummet. Smart av SKL att lyfta fram ett så bra exempel på hur man kan utveckla värlfärden!

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation