SAMTAL OM FLIPPAD UNDERVISNING VID UNIVERSITET

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 01 November 2016 11:41

I denna video förs ett ett samtal om flippad undervisning vid universitetet.

Det förs mellan Klara Bolander Laksov vid Centrum för universitetslärarutbildning och Jalal Nouri vid Institutionen för Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

De resonerar om fördelar och nackdelar i ett samtal som lika väl kunnat gälla skolundervisning. Såväl andra universitetslärare som studenter kommer till tals i videon. Man lyfter fram att det framför allt är studenter som tidigare inte presterat så bra som själva anser sig klara studierna bättre med flippad undervisning. Förändringar i lärarrollen, i lärargruppen och i planeringen av undervisningen lyfts också fram.

Som bakgrund till samtalet finns en studie som Jalal gjort på 240 av sina studenter, som finns publicerad här.

Såväl Jalal som en annan universitetslärare som intervjuas i videon ser tydliga tendenser till förbättrade resultat hos studenterna till följd av högre undervisningskvalitet och mer aktiva studenter. Men de framhåller att ännu än undervisningsgrupperna för små för att man vetenskapligt ska kunna slå fast dessa resultatförbättringar. Men mer forskning pågår.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation