FLIPPAT KLASSRUM GER BÄTTRE SAMHÄLLSORIENTERING

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Friday, 17 February 2017 14:19

I Göteborg börjar man flippa samhällsorienteringen för nyanlända. Nyanlända vuxna som har fått uppehållstillstånd har rätt till 60 timmars samhällsorientering. Den ska ge deltagarna kunskaper för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhället. Trycket på dessa utbildningar ökar nu och för att kunna ge utbildning av god kvalitet till alla kommer Göteborgsregionen nu att börja flippa delar av utbildningen. Läs mer om nytänkandet här på SKLs webbplats Smartare Välfärd

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation