DIGITAL KOMPETENS STÄRKS I STYRDOKUMENTEN

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Friday, 24 March 2017 08:53

I början av mars tog regeringen beslut om förändringar och förtydliganden i rådande styrdokument.

Skolverket fick i uppdrag att ta fram ett förslag på Nationell IT-strategi för skolan och förslaget lämnades till regeringen i slutet av juni förra året.

Under arbetet med förändringar i läroplanerna har Skolverket kallat till referensgruppsmöten. Dessa referensgrupper har bestått av lärare, lärarutbildare, forskare och andra kunniga personer med intresse för ett visst ämne. Mycket tid har ägnats åt att tänka över ordval och kommateckens placeringar…

Nu är det i alla fall beslutat att dessa ska gälla men huvudmannen får själv bestämma om de kör igång redan till hösten eller väntar till hösten 2018.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.

• att stärka elevernas källkritiska förmåga

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

• att använda och förstå digitala system och tjänster

• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Mer om ändringarna kan du läsa här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ 

Samt på Skolverket: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation