LÄRARUTBILDNINGEN BEHÖVER DIGITALISERAS

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 28 March 2017 09:38

För någon vecka sedan släpptes en undersökning av lärarutbildningens digitalisering.

Undersökningen visar, föga förvånande, att studenterna inte tycker att de blir tillräckligt förberedda för dagens alltmer digitala skola. Nästan hälften upplever att förberedelserna för att de som blivande lärarna ska kunna bedriva digitaliserad utbildning är dåliga eller mycket dåliga. Här är kritiken som mest tydlig och omfattande främst bland dem som deltagit i sin utbildning under längre tid.

  • En av tre lärarstudenter upplever att digitaliseringen på lärarutbildningen är låg. Över 30 % av studenterna rankar den egna utbildningen som lågt digitaliserad. 42 % av studenterna med hög datamognad anser att de inte är förberedda på att bedriva digitaliserad undervisning.
  • Sex av tio efterlyser en ökad digitalisering på den egna utbildningen. Det finns skillnad med avseende på datamognad och studiemotivation där de som är mest datamogna och studiemotiverade i störst utsträckning vill se ökad digitalisering.


Du hittar hela undersökningen här.


För att dra vårt strå till stacken så påbörjar Läraktiv en serie seminarier för lärarstudenter under våren 2017. Vi samarrangerar seminarier med LR:s och Lärarförbundets studerandeföreningar på en rad högskoleorter i landet.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation