NY FÖRBÄTTRAD FUNKTIONALITET I SCALABLE-LEARNING

Written by Mathias Andersson
Category: Blog Created: Tuesday, 18 April 2017 12:52

I den senaste plattformsuppdateringen från Scalable Learning erbjuds både elever och undervisande lärare mer detaljerad information över hur det går i kursen. Egentligen är det tre stora nya funktioner som sjösätts på demosidan, test.scalable-learning.com. När de släpps på den stora plattformen Scalable Learning är inte klart i nuläget.

Den första förändringen är att det har blivit enklare för en lärare att se vilka frågor som gått bra respektive dåligt. Det gör man genom att klicka överst på fliken Bedöm (på engelska Review). Om man klickar på någon av staplarna får man upp mer detaljerad information. Se bild nedan.

SL new func fig1 crop

 

Den andra stora nyheten är att instrumentpanelen (på engelska Dashboard) har fått nytt utseende. Man kan, förutom att se kalendern, även se kommande händelser i de kurser man undervisar. Man kan nu även se obesvarade frågor som kommer från eleverna. Det är helt enkelt enklare att inte missa några nyheter.  

SL new func fig2

Den tredje stora nyheten är att det blivit enklare för eleverna själva att följa sin egen utveckling. Detta görs via elevernas egen instrumentpanel (eller dashboard). De kan snabbt se vilka filmer de sett inom en modul men också vilka frågor inom modulen de svarat rätt, alternativt fel, på. Alla frågor är klickbara och eleven når frågan direkt genom att klicka på stapeln. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation