DIGITALISERA LÄRARUTBILDNINGEN!

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Friday, 26 May 2017 11:58

I en nyligen publicerad enkätundersökning från lärarutbildningen svarar nästan hälften av studenterna upplevde nämligen att de var dåligt eller mycket dåligt förberedda på att kunna bedriva digitaliserad undervisning och 60 procent efterlyste en ökad digitalisering av den egna utbildningen.

Nu säger Lena Hallengren (s), ordförande riksdagens utbildningsutskott, i en debattartikel i Ny Teknik att ”samtliga lärarutbildningar ska säkerställa att studenterna efter avslutad utbildning kan använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten”. Ett mycket välkommet uttalande!


Från Läraktivs sida vill vi hjälpa till. Vi har gått ut till lärarstudenternas organisationer inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och bjudit in till seminarier om att arbeta med digitala verktyg. Vi har redan haft ett seminarium med studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna, och vi planerar för en hel serie seminarier i början av höstterminen.


Är du lärarstudent och intresserad av ett seminarium så är välkommen att höra av dig! Högskolans lärare är också välkomna.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation