NYTT STUDIEVERKTYG

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Monday, 04 September 2017 10:40

Hypocampus.se är ett studieverktyg för digital kurslitteratur som syftar till att främja studenten till ett effektivt och långsiktigt lärande.

Följande text som presenterar ett nytt studieverktyg kom till Läraktiv häromdagen:

Idéen till Hypocampus växte fram under våra läkarstudier då vi funderade mycket på hur vi själva skulle kunna effektivisera vårt lärande för att få ut maximalt med kunskap per investerad studietimme. Vi inspirerades av en artikel i Science som visade att testbaserad inlärning ger en markant förbättrad hågkomst av kunskap jämfört med andra studiemetoder. Vi började läsa på mer om modern pedagogisk forskning och insåg att det finns ett stort gap mellan hur undervisning bedrivs och de studiemetoder som visat bäst studieresultat i kvantitativa studier.


Vårt mål är att skapa en mjukvara som på ett naturligt sätt implementerar den senaste forskningen i studentens lärandeprocess. Genom att använda testbaserad inlärning, ”spaced repetition" (en metod som bygger på att man kan öka långtids inlärningen genom att dela upp repetitionstillfällena utefter uträknade intervaller) och adaptivitet vill vi optimera inlärningsprocessen utifrån användarens personliga kognitiva profil och kunskapsnivå. I samarbete med en tvärvetenskaplig forskargrupp på Linnéuniversitetet applicerar vi machine learning för att skapa en intelligent mjukvara som kan guida studenten att läsa rätt sak vid rätt tillfälle på rätt sätt.


Vi vill visa att det inte är individers kognitiva förmåga som hindrar dem från att komma ihåg det de tidigare lärt sig. Det handlar om att erbjuda redskapen för att varje individ ska kunna konsolidera gamla minnen, fylla i kunskapsluckor de har sedan tidigare och samtidigt bygga ut sin kunskapsbas. Hypocampus används idag av ca 5000 medicinstuderande men intresset för plattformen har spridit sig och kommer under HT-2017 även att användas på sjuksköterskeprogrammet och på distansutbildningar inom Academedia koncernen. Plattformen är öppen och flexibel och kan användas av alla som vill sprida kunskap oavsett ämne och utbildningsnivå.


Om du är intresserad av att använda Hypocampus i din utbildning så hör av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Här är en kort film som presenterar Hypocampus.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation