ETT GEMENSAMT LYFT KRÄVS!

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Monday, 18 September 2017 08:07

På min gymnasieskola har vi nu för andra året i rad grupper igång inom satsningen Läslyftet.

De moduler man väljer att gå igenom delas in i delaktiviteter som går ut på att läsa artikel som berör valt område, samtala kring texten, bygga upp lektionsaktivitet kring det lästa, och slutligen att samtala kring hållen lektion.

 

Det som har gett allra mest har varit de kollegiala samtalen kring texterna, uppläggen och våra allmänna tankar kring det som direkt och indirekt har kunnat läsas in i modulens olika delar.

Nu finns denna kollegiala utbildningsform, som tidigare har funnit i matematiklyft och pågående läslyft, även i det lyft som görs i och med de moduler inom digital kompetens som har tagits fram och där dess fyra moduler finns publicerade på Skolverkets lärportal:

  • Kritisk användning av nätet
  • Leda och lära i tekniktäta klassrum
  • Digitalt berättande
  • Säker användning av nätet

I en artikel från Svenska Dagbladet Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem, framgår att Sverige är experter på att dela ut datorer men att användningen av desamma brister. Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, berättar att studier visar att när lärarna själva fått utvärdera vad som hjälpt dem mest i användningen av IT i undervisningen, rankas kollegialt utbyte och stöd inom skolan högst. Men inte externa kurser.

Jag hoppas nu att många lärare och skolledare där ute satsar på att fortbilda sig via denna lärportal. Detta är externt framtagna kurser, tänkta för intern utbildning på våra skolenheter.

Materialet finns där ute. Hoppas nu bara att samtalen och de aktiviteter de mynnar ut i kommer att landa väl inne i våra lärarrum, klassrum och hos våra elever.

Tillsammans är ledordet.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation