NYTT TEMA: DIGITAL KOMPETENS

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 10 October 2017 06:59

Läraktiv öppnar nu ett nytt tema med anledning av förändringarna i läroplanen och behoven av att öka lärares digitala kompetens.

Vi kommer att lägga upp filmer, blogginlägg där vi dels resonerar om vad digital kompetens kan vara, dels försöker stärka lärares kompetens.
Webbplatsen har lagts om så att den svarta menyn till vänster på bildskärmen speglar den nya inriktningen:

  • Under ”flippat lärande” hittar du äldre blogginlägg som mer specifikt handlar om just flippad undervisning.
  • Under ”digital kompetens” hittar du äldre blogginlägg om detta.
  • Under Videoarkiv hittar du videor både om digital kompetens och flippat lärande.


Idag publiceras också vår första video på det nya temat där Helena Kvarnsell i sagans form resonerar om läroplansförändringarna som handlar om att föra in programmering i skolan.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation

  • https://rainbowrv.com/images/photos/17185/7111/8203ac29318d6194d20066f2.jpg

    0 Like Short URL:
  • Wow..! Great work. This is such a fantastic idea. I am a regular reader of your blog. The way you displayed the stats, it would be like an inspiration to all. Your blog brings light to my life. I have been a writer for a few years. I sold many books on my writing and gained few awards. I work as a professional writer in many essay writing companies. Buy Essays is one of the best service providers where I am working for the past 5 years. The Buy Essays really helped in developing new thoughts and new ideas in writing.

    0 Like Short URL: