NYTT TEMA: DIGITAL KOMPETENS

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 10 October 2017 06:59

Läraktiv öppnar nu ett nytt tema med anledning av förändringarna i läroplanen och behoven av att öka lärares digitala kompetens.

Vi kommer att lägga upp filmer, blogginlägg där vi dels resonerar om vad digital kompetens kan vara, dels försöker stärka lärares kompetens.
Webbplatsen har lagts om så att den svarta menyn till vänster på bildskärmen speglar den nya inriktningen:

  • Under ”flippat lärande” hittar du äldre blogginlägg som mer specifikt handlar om just flippad undervisning.
  • Under ”digital kompetens” hittar du äldre blogginlägg om detta.
  • Under Videoarkiv hittar du videor både om digital kompetens och flippat lärande.


Idag publiceras också vår första video på det nya temat där Helena Kvarnsell i sagans form resonerar om läroplansförändringarna som handlar om att föra in programmering i skolan.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.