MENTEP - OM DIGITAL KOMPETENS

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Wednesday, 29 November 2017 07:49

Det pågår ett intressant arbete inom ett EU-projekt kallat MENTEP (MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy) som också handlar om att definiera digital kompetens för lärare.

MENTEP har 16 partners från 13 olika länder men tyvärr ingen från Sverige. Projektet syftar till att både hjälpa lärare att utveckla digital kompetens (genom gratis självstudiekurser på nätet) och att utforma ett självskattningsverktyg on-line som lärare ska kunna använda för att se sina styrkor och svagheter inom området digital kompetens. I sin nuvarande preliminära form innehåller det fyra områden med ett antal underrubriker i varje. Dessa är:

 • Digital pedagogik: att kunna planera och använda digitala verktyg i sin undervisning, att kunna utforma och använda digitala lärmiljöer och använda digitala verktyg i bedömningen av elevernas kunskaper.
 • Digital användning och produktion: att kunna välja, värdera, skapa och använda digitala lärresurser, att kunna programmera samt ha kännedom om licenser och copyright.
 • Digital kommunikation och samarbete: att kunna interagera genom digitala verktyg, dela innehåll och information samt att kunna samarbeta över nätet.
 • Digitalt medborgarskap och säker internetanvändning: att känna till nätetikett, hantering av sin digitala identitet, kunna skydda sina olika enheter och värna om hälsan och miljön.

Även detta verktyg (liksom DigCompEdu och SELFIE) är under utprovning och är tänkt att finnas tillgängligt i början av 2018. Både de färdiga verktygen och resonemangen bakom dem kan vara till stor nytta när man ska diskutera vad vi i Sverige menar är de viktigaste aspekterna inom digital kompetens för lärare.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation

 • 0 Like Short URL:
 • What a complete picture of sharing quality stuff, this is the best way if you ask me. We would like to have you here because my concern is to guide as many people as we could, follow me at kennettarts.com and never miss any chance to help people online. We are waiting for your kind reply on this platform. Are you willing to learn some tricks about writing services? follow me.

  0 Like Short URL:
 • How can we make a smart and positive decision because online apps have made our work easy and smart and it can be a very important factor that would allow you? Follow me at vivaessay.org for free and never miss a chance to grow this business. I have checked this awesome information with you because I know the consequences.

  0 Like Short URL:
 • Ultimate thing is that we have worked on a similar kind of services and our main agenda is to provide the stuff that can help users in a respective manner. Go and check out smyrnaacademyofexcellence.org where you can find so many options that will help you to boost your business locally, I am happy if you are reading my comments here.

  0 Like Short URL: