AVSLUTNINGSSEMINARIUM 8 MAJ

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Tuesday, 20 March 2018 12:38

Välkommen till ett seminarium som avslutar det treåriga projektet Läraktiv där vi arbetat med digitala verktyg och metoder för att få mer aktiva elever och ett bättre lärande

Seminariet är öppet för alla intresserade. Det vänder sig främst till skolledningar och personer inom förvaltningen med intresse för skolans digitalisering.
Seminariet hålls i Eskilstuna. Lokal meddelas senare.

Program tisdag 8 maj
09:00 – 09:15 Karin Holmberg Lundin (Eskilstuna) hälsar välkommen
09:15 – 10:00 Carl Heath (RISE) om digitalisering i skola och samhälle
Kaffe
10.20 – 11.00 Annika Agelii Genlott (SKL) om SKLs arbete med den nationella digitaliseringsstrategin
11.00 – 11.20 Erfarenheter från Läraktiv
11.20 – 12.00 Panelsamtal om kompetensutveckling för digital kompetens

Gemensam lunch (på egen bekostnad)
Seminariet är kostnadsfritt, men det finns endast plats för 50 personer. För anmälan klicka här.

För frågor kontakta projektledare Jan Hylén (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller gymnasiestrateg Mart Saamel (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.