FOUR MINUTES FOR YOU

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Tuesday, 08 May 2018 12:27

Inom ramen för projektet Läraktiv har Värmdö gymnasiums IT-projektgrupp,
 som består av dels lärare på nämnt gymnasium, dels lärare från Farstavikens skola
 och Gustavsbergs gymnasium,

tagit fram en serie undervisningsfilmer på ca 4 minuter vardera som handlar om smarta,
digitala verktyg i undervisningen som dessutom är gratis. Filmerna
vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare, som önskar få ta
del av grundläggande kunskaper om olika gratisprogram som kan underlätta
undervisningen och inlärningen hos våra elever.

Här är länken till de nya filmerna.

Digitalisering, en hjälp för ökad kunskap, variation i undervisningen
och - smart använt - en minskad arbetsbörda för läraren.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found