DIGITALISERING SOM LYFTER SKOLAN

Written by Fredrik Holmgren
Category: Campaigns Last Updated: Tuesday, 20 September 2016 14:33
Hits: 2830

 digitalisering2

Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell ger i följande filmer introduktioner till kapitlen i boken Digitalisering som lyfter skolan. Till varje kapitel finns också en PDF-fil med reflektionsfrågor som idé till samtal efter läsningen.