LÄRAKTIVS INFORMATIONSFILMER

Written by Fredrik Holmgren
Category: Campaigns Created: Monday, 19 September 2016 15:53

På denna sida publiceras efter hand information och länkar till det introduktionsfilmer som produceras inom ramen för projektet Läraktiv.

Introduktion till projektet Läraktiv och till begreppet "aktivt lärande":

  • Kort om Läraktiv av Jan Hylén (Länk).
  • Om aktivt lärande av Jan Hylén (Länk).

Om begreppet "flipped classroom":

  • Diskussion om flipped classroom av Jan Hylén med Mathias Andersson, Elisabeth Engvall Younsi och Helena Kvarnsell (Länk)
  • Flipped classroom i kemiundervisningen av Helena Kvarnsell (Länk).
  • Flipped learning i svenska av Elisabeth Engvall Younsi (Länk).

Aktivt lärande och flippat klassrum med Scalable Learning:

  • Redigera i Scalable Learning av Mathias Andersson och Elisabeth Engvall Younsi (Länk).
  • Bedöm i Scalable Learning av Mathias Andersson och Elisabeth Engvall Younsi (Länk).
  • Scalable Learning i klassrummet av Mathias Andersson (Länk).
  • Scalable Learning ur elevperspektivet av Elisabeth Engvall Younsi (Länk).

 

Interaktiva Simuleringar för NO-ämnen och matematik:

  • Introduktioner till PhET-baserade simuleringar av Helena Kvarnsell (Länk).