BEDÖM I SCALABLE LEARNING

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Två filmer om hur man kan se statistik över vilka elever som tittat på filmerna, deras svar på kortsvarsfrågorna och deras eventuella frågor och kommentarer till läraren. De visar hur man kan förbereda diskussionsfrågor inför lektionen. Elisabeth Engvall Younsis film visar också kort hur verktyget ser ut från elevens sida och hur hon använder öppna svarsalternativ. (Längd: 2 respektive 3 minuter.)