SKÄRMINSPELNINGSVERKTYGET SCREENCAST O’MATIC

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Skärminspelningsverktyg i undervisningen

Att behärska ett skärminspelningsverktyg öppnar många pedagogiska dörrar. Du kan spela in genomgångar som du vill att eleverna ska kunna titta på flera gånger, och blir du nöjd med din inspelning kan du återanvända din film när du sedan får nya elever. Eleverna kan spela in när de redogör för någonting och får på det sättet ett annat sätt att redovisa på. Alla elever är olika och ju mer varierande undervisning vi lärare kan erbjuda, desto större chans att få med alla på tåget. Vad krävs för att tuta och köra? Se på bifogad film om skärminspelningsverktyget Screencast O' Matic och se hur enkelt och smidigt du kan gå tillväga.