SJÄLVRÄTTANDE PROV

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Självrättande prov, en utopi?

Självrättande prov som gör att du som lärare med lätthet kan konstruera ett sådant prov för att enkelt se om dina elever har den grund som krävs inom ett arbetsområde, ja det kan ju låta som en utopi, som ett självspelande piano. Lägg därtill en funktion som gör att du som lärare kan ta över spelandet och konstruera mer komplexa frågor utan färdiga svarsalternativ med fritext som möjlighet, som du själv går in och poängsätter, verkar det inte smart? Se på filmen här nedan och se hur allt detta kan vara möjligt. Tycker du att verktyget är intressant att testa, bör du dock se över riktlinjer och avtal som din huvudman har upprättat/kommer att upprätta i och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.