PADLET

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Padlet – en digital och interaktiv anslagstavla.

Det är inte alla elever som känner sig bekväma med att lägga ut sina tankar kring någonting inför en hel klass. Den eleven måste kunna få göra sin röst hörd på ett annat sätt. En digital anslagstavla - en digital utbytesarena som padlet - kan vara ett omväxlande alternativ till det fysiska klassrummet.