TWISTED WAVE

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Twisted wave – med podden som uttrycksmedel!

Twisted wave är ett gratisprogram som låter dig och dina elever spela in ljudfiler. Det är enkelt att redigera i programmet och enkelt att nu låta eleverna göra en podd. Varför inte låta eleverna spela in ett samhällsprogram, ett livsstilsprogram eller tankar för dagen? Kanske kan eleverna göra ett eget sommarprogram i förkortad version, där de plockar ut viktiga delar ur sitt liv som har påverkat dem. Möjligheterna är många!