FLIPPED LEARNING I SVENSKA

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Elisabeth Engvall Younsi visar hur man kan använda flipped learning för att förbereda eleverna för de nationella proven i svenska och hur hon resonerar runt varför man ska flippa delar av undervisningen. (Längd: 5 minuter.)