SCALABLE LEARNING UR ELEVPERSPEKTIVET

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Elisabeth Engvall Younsi visar hur Scalable Learning ser ut från elevernas perspektiv, hur de kan svara på frågor i verktyget och hur läraren kan lägga in kommentarer till olika svarsalternativ i franska. (Längd: 4 minuter.)