REDIGERA I SCALABLE LEARNING

Written by Mathias Andersson
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Två filmer om hur man börjar arbeta i Scalable Learning, hur man lägger upp en kurs med filmer, och börjar redigera innehållet som t.ex. att lägga in kortsvarsfrågor. Mathias Andersson beskriver hur han arbetar med matematikkurser och Elisabeth Engvall-Younsi hur hon arbetar med språkkurser. (Längd: 7 respektive 4 minuter.)