OM AKTIVT LÄRANDE

Written by Jan Hylén
Category: Video Created: Tuesday, 13 September 2016 08:40

Vad är aktivt lärande och hur förhåller det sig till flipped classroom? Jan Hylén berättar kort om vad forskningen säger om aktivt lärande och flipped classroom och hur projektet Läraktiv fångar upp detta i sitt arbete. (Längd: 6 minuter.)