INTRODUKTION TILL PhET-BASERADE SIMULERINGAR

Written by Helena Kvarnsell
Category: Video Created: Friday, 16 September 2016 08:40

Helena Kvarnsell ger här en introduktion till några interaktiva simuleringar med sikte på NO-ämnen. Simuleringarna är baserade på "The Interactive Simulations project at the University of Colorado Boulder" ibland benämnt PhET (Se även kort beskrivning under Verktyg).

 

Statisk elektricitet

 

Kretsar

 

Elektromagnetism

 

Optisk bänk

En kort film om https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/geometric-optics

 

Ljusets färger

En kort film om https://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision