DIGITALISERING SOM LYFTER SKOLAN: Yta och djup

Written by Helena Kvarnsell
Category: Uncategorised Last Updated: Tuesday, 20 September 2016 14:20
Hits: 1050

 

En introduktionsfilm till ett av kapitlen i Håkan Fleischers och Helena Kvarnsells bok Digitalisering som lyfter skolan.