DIGITALISERING SOM LYFTER SKOLAN: Målorientering

Written by Helena Kvarnsell
Category: Uncategorised Last Updated: Tuesday, 20 September 2016 14:18
Hits: 813

 

En introduktionsfilm till ett av kapitlen i Håkan Fleischers och Helena Kvarnsells bok Digitalisering som lyfter skolan.