Flippat lärande

 • Det blir allt vanligare att bedriva undervisning i form av flipped classroom inom den högre utbildningen. Center for Digital Education har genomfört en stor enkätstudie bland amerikanska college- och universitetslärare runt vad de ser som fördelar och svårigheter i arbetssättet.

  • Det visar sig att 75 procent av de tillfrågade anser att det tar längre tid att förbereda ett flippat undervisningsupplägg jämfört med ett traditionellt.
  • Trots detta svarar en överväldigande majoritet, 83 procent, att de ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att modellen påverkar deras inställning till undervisning positivt – det blir helt enkelt intressantare och roligare att undervisa.
  • 86 procent av lärarna ”instämmer starkt” eller ”instämmer” i att studenternas attityder också påverkas positivt sedan man börjat arbeta med flipped classroom.

  Vidare menar 91 procent att det blir mer samarbete i klassrummet, 69 procent att de bättre kan anpassa sin undervisning till studenternas behov, 67 procent att studenternas resultat förbättras och 50 procent att närvaron ökar.

  flipped

  Enkäten bygger på 309 svar från lärare vid universitet eller colleges i USA. Du hittar en sammanställning av hela enkäten här.

  “Based on both our research and actual use cases, the flipped classroom model is critical in shifting our educational approach from a passive one to an active one that better prepares college students for their careers ahead by engaging them in the material,” säger Joe Morris, forskningschef på Center for Digital Education.

 • En betydande andel av de vuxna flyktingar som har kommit till Landskrona har en kort tidigare skolbakgrund med 0 till 5 års skola i barndomen. 

 • Film i Sörmland bjuder den 27 september in till Filmakademi under titeln "Film och flippade klassrum. Hur påverkas lärsituationen när de digitala verktygen får en alltmer självklar plats i klassrummen?"

 • Jag är en av de lataste lärarna i landet och har precis skrivit en bok som heter "Jobba smart - din vägledning som lärare".

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör en satsning på informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden, kallad Smartare välfärd.

 • En vanlig typ av kritik mot flippat lärande är att det är ett ojämlikt arbetssätt.

 • Imorgon tisdag är det dags för det andra webbinariet i vår serie om flippat lärande. Det hålls av Mathias Andersson, förstelärare i matematik

 • Nu finns länkar tillgängliga till de webbinarier om flippat lärande som vi genomfört under hösten.

 • Då var det dags igen för att informera och handleda kollegor i användandet av plattformen Scalable-Learning. Det var denna gången, lärare från Årbyskolan i Eskilstuna som fick ta del av

 • Efter vår öppna workshop som hölls i veckan har en av deltagarna, Jonas Bäckelin, skrivit en bloggpost på Pedagog Stockholm. Du hittar den här.

 • Välkommen till en ny workshop med Läraktiv, tisdag 7 febr

 • I förra veckan höll vi från Läraktiv en workshop med ca 100 lärare från utbildningskoncernen Lernia. Lernia är inne i en stor satsning på att ytterligare digitalisera sina lärare och de tycker att Läraktivs modell för flipped classroom verkar mycket lovande. Utifrån sett verkar ju också vuxenutbildning, som ju Lernia till stor del arbetar med, ytterst lämpad för flipped classroom-arbete.

  Efter en kort inledning av undertecknad höll Mathias Andersson en genomgång över sina erfarenheter och hur han arbetar med Scalable Learning. Efter lunch fick de församlade arbeta runt de centrala frågeställningarna:

  • Vad passar bra att flippa?
  • Hur förbereder jag mina videor?
  • Vad bör man tänka på när man gör kortsvarsfrågor?
  • Hur planerar jag lektionen efter videon? 
 • Den 31 maj mötte Läraktiv ett 15-tal lärarutbildare på Södertörns högskola under ett seminarium.

 • I marsnumret av Nordic Journal of Digital Literacy beskrivs en norsk studie om flippat klassrum. Ett 80-tal lärarstudenter har svarat på en enkät efter det att vissa undervisningsmoment flippats. Några har även intervjuats. Den sammanfattande analysen är att “this flipped classroom model, to some extent, seems to have stimulated students’ participation and engagement. The students find the flipped classroom model interesting and give a fairly high score when asked how they rate the different parts integrated or connected to each other.”

  Nordic Journal

  Studenterna svarar att de tyckte att kombinationen av föreläsningar på nätet och grupparbete på campus ökade deras intresse, engagemang och kunskaper. De menar också att de kommer att ha nytta av att de har prövat på denna undervisningsform när de själva ska undervisa.

  Du hittar hela artikeln här.

   

    

   

 • I den senaste plattformsuppdateringen från Scalable Learning erbjuds både elever och undervisande lärare mer detaljerad information över hur det går i kursen. Egentligen är det tre stora nya funktioner som sjösätts på demosidan, test.scalable-learning.com. När de släpps på den stora plattformen Scalable Learning är inte klart i nuläget.

  Den första förändringen är att det har blivit enklare för en lärare att se vilka frågor som gått bra respektive dåligt. Det gör man genom att klicka överst på fliken Bedöm (på engelska Review). Om man klickar på någon av staplarna får man upp mer detaljerad information. Se bild nedan.

  SL new func fig1 crop

   

  Den andra stora nyheten är att instrumentpanelen (på engelska Dashboard) har fått nytt utseende. Man kan, förutom att se kalendern, även se kommande händelser i de kurser man undervisar. Man kan nu även se obesvarade frågor som kommer från eleverna. Det är helt enkelt enklare att inte missa några nyheter.  

  SL new func fig2

  Den tredje stora nyheten är att det blivit enklare för eleverna själva att följa sin egen utveckling. Detta görs via elevernas egen instrumentpanel (eller dashboard). De kan snabbt se vilka filmer de sett inom en modul men också vilka frågor inom modulen de svarat rätt, alternativt fel, på. Alla frågor är klickbara och eleven når frågan direkt genom att klicka på stapeln. 

 • Hypocampus.se är ett studieverktyg för digital kurslitteratur som syftar till att främja studenten till ett effektivt och långsiktigt lärande.

 • Tisdag den 29 november kl. 15:00 håller Kim Blomqvist på nytt ett webbinar om metoden flippa klassrummet.

 • Följande artikel har tidigare publicerats i tidskriften datorn i utbildningen – diu, nr 7/2014.

  Nytt verktyg ska ge bättre inblick i elevernas lärande

  – Det är skönt att ingen hänger över axeln och ser när man inte förstår. Matte är svårt, men med Mathias videor kunde vi gå tillbaka och repetera om vi inte förstod. Vi ställde fler frågor till honom också – i klassen vill man inte visa att man inte fattar.

  Så säger Moa och Louise om matematikundervisningen i 1:an på Samhällsvetenskapliga programmet på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Under vårterminen 2014 fick de tillsammans med försteläraren i matematik på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, Mathias Andersson, pröva på en interaktiv form av flipped classroom. Utöver den vanliga metoden med inspelade videogenomgångar har de använt en teknisk plattform som ger möjlighet till interaktivitet. Läraren kan enkelt dela upp videon i mindre delar och lägga in flersvarsfrågor för att kolla att eleverna förstått. Eleverna säger att de brukade titta igenom videon en gång först innan de gick tillbaka och besvarade frågorna. Läraren ser vilka elever som loggat in och tittat på videon och när de gjort det, men inte vad varje enskild elev svarat på flersvarsfrågorna. Där syns bara gruppens resultat.

  – Det var bra att Mathias inte såg alla fel vi gjorde, säger Moa och Louise. Synd att han inte kunde se allas resultat, så att han kunde använda dem för betygssättningen, menar istället Shania och Emma som tycker matte är roligt.

 • Är du nyfiken på flippat lärande (flipped classroom) men osäker hur du ska börja? Har du prövat metoden men tycker att den tar mycket tid eller är du tveksam till om eleverna verkligen ser dina filmer? Vill du utbyta erfarenheter med kollegor om flippat lärande? Vinnovaprojektet Läraktiv (www.laraktiv.se) bjuder in till en öppen och gratis workshop för nybörjare.

  Tid: Tisdag 25 oktober, kl 13-16

  Plats: Kista

  Program:
  13:00 Välkommen
  13:15 Introduktion till Läraktiv (Jan Hylén)
  13:25 Introduktion till flippat lärande och Scalable Learning (Mathias Andersson)
  14:00 Öva och pröva
  15:10 Multimodalt, kollegialt och delningsbart (Elisabeth Engvall Younsi)
  15:40 Avslutning

  Efter workshopen kommer vi varannan tisdag att ha ett öppet kollegierum på Google Hangout där vem som helst kan delta och ställa frågor, dela erfarenheter, tipsa kollegor mm.

  För anmälan klicka på länken nedan (deltagande i workshopen är gratis men anmälan krävs):

  Anmälan till workshop

 • I denna video förs ett ett samtal om flippad undervisning vid universitetet.