Flippat lärande

 • 4535060043 ac36f51c1a 

  Det är hög tid för en ny workshop med Läraktiv. Vi samlas för att fördjupa våra kunskaper i flipped classroom och Scalable Learning, vi utbyter idéer om lektionsplanering och vi får lära oss mer om det nya verktyget Course. Helena Kvarnsell, som är aktuell medförfattare till boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik kommer också att medverka. Vi kommer också att diskutera hur vi bättre ska kunna samverka med de olika lärarutbildningarna i landet.

  Tid: Onsdag 15 juni kl 10 – 16

  Plats: SICS lokaler i Kista

  Anmäl dig genom att klicka här

 • I det senaste nyhetsbrevet med internationella nyheter från SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) ges följande rapport:

  Inspelade föreläsningar minskar inte studenternas närvaro. Istället förstärks det traditionella lärandet. Det visar en undersökning från Queens University i Belfast. Forskare följde 80 studenter som påbörjade studier i datavetenskap. Omkring 27 procent av dessa sade före starten att om de fick tillgång till inspelningar skulle närvaro i föreläsningssalen inte vara så viktigt. Oro för att detta skulle inträffa fanns också hos lärare på programmet. Men närvaron påverkades inte negativt.

  Undersökningen visar att kurser där delar av föreläsningarna var inspelade hade högre närvaro än kurser utan inspelningar. De populäraste inspelningarna var de som var kopplade till moment som skulle tas upp i tentamina. I en enkät till studenterna svarade 98 procent att förberedelser för tentamina var huvudorsaken för att titta på en inspelning. Forskarna kan också visa att inspelningarnas längd påverkade användningen. De tio mest populära var i genomsnitt fem minuter långa medan de tio minst sedda var mer än 20 minuter.

  I en annan studie undersökte amerikanska forskare vad det är i användning av modellen med s.k. flipped classroom som påverkar lärandet. Flipped classroom innebär bl.a. att studenterna förbereder sig innan föreläsningen och att tiden med läraren görs mer aktiv för studenten. Förberedelserna sker ofta med hjälp av videoinspelat material.

  I en kurs i biokemi förbättrades tentamensresultaten med 12 procent när modellen med flipped classroom användes. Orsaken till förbättringen var att studenterna arbetade med kursmaterialet mer aktivt, i rätt tid och på ett mer korrekt sätt. Studien visar att de positiva effekterna var särskilt starka för studenter med lägre betyg och för kvinnor.

  Läs i Times Higher Education om videoinspelade föreläsningar

 • I samarbete med SKL kommer Läraktiv att genomföra webbinarier om flippad undervisning.

 • Vår serie med webbiarier om flippat lärande avslutas på tisdag 6 december kl. 15:00. Det kommer bland annat ta upp frågor kring den omvända flippen,

 • Strax före innan terminsstarten höll vi en introduktionsworkshop i Landskrona. Omkring 45 lärare från Landskrona, Helsingborg och Trelleborg deltog.

  Landskrona

  Såväl grundskola som gymnasium var representerade och i stort sett varje tänkbart ämnesområde. Efter en kort inledning av Jan Hylén, så visade Elisabeth Engvall Younsi hur hon och hennes kollegor på Värmdö gymnasium arbetar med videoinspelningar med hjälp av green screen. Hon introducerade lärarna för verktyget Scalable Learning och med hjälp av en manual fick de praktiska uppgifter att arbeta med.

  Om din kommun också är intresserad av en workshop – hör av dig till oss!

 • I slutet av mars besökte Läraktiv vuxenförvaltningen i Landskrona där ett tjugotal pedagoger fick ta del av dels en presentation av projektet Läraktiv