ESKILSTUNA

Written by Super User
Category: Members Created: Tuesday, 08 March 2016 15:53

Vi i Eskilstuna är stolta över att ha fått medel från innovationsmyndigheten Vinnova inom ramen ”Digitalisering för framtidens skola – Innovativa Testmiljöer”. Det innebär att vi får utökade möjligheter till att samarbeta med andra skolor och kommuner i att utveckla och testa nya undervisningsformer och digitala verktyg.

Sedan två år tillbaka så arbetar försteläraren i matematik vid Rekarnegymnasiet, Mathias Andersson, med det spännande arbetet ”det omvända klassrummet”.  Tanken är att med hjälp av egeninspelade korta videofilmer göra eleverna mer aktiva under lektionerna och mer motiverade att lära sig matematik.

Svenska elevers skolresultat sjunker vilket kräver pedagogiskt nytänkande. I Eskilstuna har vi satsat på en IT – utbyggnad vilket innebär en dator till varje elev. Samtidigt som det finns betydligt fler datorer i skolan så saknas ofta både digitala läromedel och nya arbetsformer. Här finns en outnyttjad potential som skulle kunna förbättra våra elevers kunskaper t.ex. med ökade inslag av aktivt lärande och formativ bedömning.

För närvarande är det många lärare som saknar vägledning i hur de enkelt och konkret kan använda sina digitala verktyg till att förnya och utveckla sin undervisning. Vi tänker att projektet angriper detta problem genom att testa och kvalitetssäkra nya arbetsformer och nya verktyg. Enligt skollagen ska skolans verksamhet bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Det är få, om ens några, pedagogiska metoder som bygger på digitalt innehåll och digitala verktyg som kan klassas som vetenskapligt grundade eller ”beprövade” i den mening Skolverket gett uttrycket. Genom vårt arbete avser vi att ge dessa metoder den förankring och status de förtjänar.

Karin Holmberg Lundin
Skolchef för gymnasieskolan

Mart Saamel
Gymnasiestrateg